Dla kogo
Banki, sieci handlowe i usługowe
  • Zarządzanie kosztami za media i administracja faktur za media,
  • zarządzanie zakupem energii elektrycznej,
  • zarządzanie zakupem gazu ziemnego,
  • optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
  • efektywność energetyczna,
  • audyty energetyczne,
  • audyty efektywności energetycznej,
  • gwarancje pochodzenia z OZE,
  • smart metering,
  • budowa profilu energetycznego obiektu.