Dla kogo
Finanse publiczne
  • Organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
  • dostawa energii elektrycznej,
  • kompleksowa dostawa gazu ziemnego,
  • zarządzanie zakupem energii elektrycznej,
  • zarządzanie zakupem gazu ziemnego,
  • optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
  • zarządzanie kosztami za media i administracja faktur za media,
  • budowa profilu energetycznego obiektu.