Dla kogo
Przemysł
  • Zarządzanie zakupem energii elektrycznej,
  • zarządzanie zakupem gazu ziemnego,
  • optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
  • audyty efektywności energetycznej,
  • audyty energetyczne,
  • częściowy zwrot akcyzy,
  • procesowe zwolnienie z akcyzy,
  • kogeneracja,
  • gwarancje pochodzenia z OZE