Usługi
Gwarancja pochodzenia z OZE

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są dokumentem stanowiącym potwierdzenie dla odbiorcy energii elektrycznej, że określona w nim ilość energii elektrycznej została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Dokument może zostać wykorzystany:

  • przez podmioty zabiegające o ochronę środowiska, które chcą zwiększyć udział/ilość tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji,
  • w celu redukcji emisji zanieczyszczeń,
  • w ramach zmniejszenia tzw. śladu węglowego.

Gwarancje pochodzenia są instrumentem, który działa niezależnie od obowiązkowego udziału w cenie energii elektrycznej tzw. zielonych certyfikatów.