Usługi
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

W zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej wspieramy swoich Klientów, w ramach zapisów taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Nasze działania polegają na ich cyklicznej analizie i kontroli według poniższego schematu:

  • weryfikacja możliwości zmiany grupy taryfowej w ramach lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  • weryfikacja i dobranie odpowiedniej grupy taryfowej pod kątem profilu godzinowego poboru oraz stawek lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  • optymalizacja mocy umownej,
  • kompensacja energii biernej, indukcyjnej i pojemnościowej.