Usługi
Smart Metering

Jest to system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii i innych mediów. Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła i wody.

System Smart Meteringu, który oferujemy, obejmuje:

  • tworzenie projektów monitoringu mediów z ustaleniem centrów kosztów i sposobu ich opomiarowania, a także dobór urządzeń i projektowanie instalacji monitoringu,
  • montaż urządzeń do monitoringu mediów: energia elektryczna, para wodna, woda ciepła i zimna, gaz ziemny – liczników zużycia poszczególnych mediów oraz sieci do transmisji danych,
  • uruchamianie zainstalowanych systemów monitoringu w zakresie odczytów danych i ich transmisji,
  • obsługa informatyczna zainstalowanych systemów monitoringu: tworzenie baz danych, tworzenie raportów zużycia, planowanie budżetów, alarmy o przekroczeniach; na zlecenie Klienta realizowane są analizy zużycia całkowitego oraz dla poszczególnych centrów kosztów,
  • analiza przekroczeń energii biernej, dobór urządzeń w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń, montaż urządzeń do kompensacji energii biernej, montaż urządzeń do monitoringu pracy urządzeń do kompensacji energii biernej, odczyty danych i raportowanie pracy urządzeń dla Klientów,
  • monitorowanie parametrów energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody, ciepła, temperatury oraz zgłaszanie alarmów.