Usługi
Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego oraz częściowy zwrot akcyzy

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy spełniają kryterium kodu PKD, mogą uzyskać status tzw. odbiorcy przemysłowego, co wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Umożliwia im to, uzyskanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego od energii. Wartość takiego zwrotu jest uzależniona od stopnia energochłonności produkcji.

Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku odbiorcy przemysłowi spełnią minimalne kryterium energochłonności, które umożliwi im częściowy zwrot akcyzy.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę do momentu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego oraz do momentu częściowego zwrotu podatku akcyzowego.