Usługi
Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego oraz procesowe zwolnienie z akcyzy

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy spełniają kryterium kodu PKD, mogą uzyskać status tzw. odbiorcy przemysłowego, co wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wykorzystując energię elektryczną w procesie elektrolitycznym, metalurgicznym, redukcji chemicznej lub mineralogicznym, mogą uzyskać zwolnienie z podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej w ramach tych procesów.

Odbiorcy powinni jednak mieć status płatnika akcyzy, co często wymaga uzyskania koncesji energetycznej.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę do momentu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego i podmiotu zwolnionego z akcyzy. Prowadzimy pełną sprawozdawczość wynikającą z przepisów prawnych na etapie realizacji zwolnienia.