Usługi
Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego oraz ulga OZE

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy spełniają kryterium kodu PKD, mogą uzyskać status tzw. odbiorcy przemysłowego, co wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Umożliwia im to, obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej poprzez:

  • zredukowanie obowiązku w zakresie świadectw pochodzenia energii elektrycznej, tzw. zielonych certyfikatów,
  • zmniejszenie opłat za dystrybucję energii elektrycznej (opłaty OZE).

Status odbiorcy przemysłowego, mogą uzyskać podmioty z różnych branż produkcyjnych, (np. produkcja tworzyw sztucznych, wyrobów technicznych, szkła gospodarczego, aluminium, przetwórstwa owocowo-warzywne).

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę do momentu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego oraz do momentu realizacji ulgi.