Usługi
Zarządzanie kosztami za media i administracja faktur za media

Z uwagi na specyfikę firm, które prowadzą sieci sprzedaży detalicznej lub świadczą usługi finansowe, oraz podmioty sektora finansów publicznych (miasta, gminy, powiaty), trudno jest kompleksowo zarządzać kosztami energii elektrycznej i innych mediów, nie posiadając stosownych narzędzi.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorski system IT, do którego wprowadzamy wszystkie dane i dokumenty, dotyczące zakupu energii elektrycznej i innych mediów (gaz, ciepło, woda i ścieki).

Nasi Klienci mają dostęp online do systemu IT, który w dowolnym momencie, dzięki archiwizowaniu skanów dokumentacji umożliwia:

  • pobranie danych do analizy kosztów,
  • wygenerowanie raportów (faktur, liczników, umów, reklamacji itd.),
  • wgląd w dowolną fakturę wystawioną przez dostawcę mediów, dla dowolnego punktu poboru,
  • wgląd w umowy z mediodawcami.

W ramach usługi administracyjnej udzielamy wsparcia w zakresie analizy umów na dostawę mediów, opracowujemy wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej, prowadzimy procesy reklamacyjne, tworzymy budżety i rezerwy oraz przygotowujemy potrzebne raporty.