Usługi
Zarządzanie zakupem gazu ziemnego

W ramach zarządzania zakupem gazu ziemnego opracowujemy strategię zakupu gazu dla swoich Klientów w modelu stałej ceny i/lub wykorzystującym elastyczne modele zakupu gazu ziemnego – w oparciu o notowania Towarowej Giełdy Energii S.A.

Po zawarciu umowy i wyborze sprzedawcy, wspólnie z Klientem ustalamy dedykowane dla Klienta zasady zakupu gazu ziemnego, tj. graniczny poziom strat – poziom „stop loss”, minimalne i maksymalne wartości procentowe planowanego zużycia gazu ziemnego, horyzonty czasowe zawieranych transakcji, przypisanie ról i zakresów odpowiedzialności, autoryzacji transakcji, składanie zleceń zakupu gazu ziemnego i praw majątkowych do wybranego sprzedawcy gazu ziemnego. Dzięki elastycznemu modelowi zakupu gazu ziemnego Klient uzyskuje produkt dopasowany do jego potrzeb w zakresie kontraktowania gazu ziemnego, kontakt ze sprzedawcami gazu ziemnego, a także wpływ na cenę.