Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla podmiotów posiadających status dużego przedsiębiorcy i musi być wykonywany co 4 lata zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej. W ramach takiego audytu analizie musi podlegać przynajmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo w rocznym okresie bazowym.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla podmiotów posiadających status dużego przedsiębiorcy i musi być wykonywany co 4 lata zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej. W ramach takiego audytu analizie musi podlegać przynajmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo w rocznym okresie bazowym.

Skontaktuj się w sprawie
audytu energetycznego przedsiębiorstwa

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Accounkt Manager

Powierz nam audyt energetyczny i zyskaj spokój!

Wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który jest obligatoryjny dla podmiotów posiadających status dużego przedsiębiorcy. Musi być on wykonywany co 4 lata zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej. W ramach takiego audytu, analizie musi podlegać przynajmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo w rocznym okresie bazowym. Audytowi podlegają również budynki oraz flota samochodowa i transport wewnętrzny. Audyt energetyczny zakończymy propozycjami działań poprawiających efektywność energetyczną ze wstępnie określonym poziomem oszczędności i zarekomendujemy odpowiednie działania.

Regulacje prawne:
Oprócz samej Ustawy szczegółowy zakres i forma audytu określone są w Polskich Normach PN-EN 16247. Norma ta znacznie rozszerza zakres audytu, określając go jako ciągły proces doskonalenia przedsiębiorstwa w dziedzinie optymalnego wykorzystywania energii. Wytyczne zawarte w Normie PN-EN 16247 stanowią wstęp do Systemów Zarządzania Energią i Certyfikacją Przedsiębiorstwa zgodnie z Normą ISO 50001. Przedsiębiorca posiadający taki certyfikat zwolniony jest z obowiązku wykonania audytów energetycznych wymaganych przez Ustawę o Efektywności Energetycznej.

Wesprzemy działania obejmujące audyt energetyczny przedsiębiorstwa specjalistycznymi pomiarami!

Pomiary te dostarczą wielu danych, na podstawie których przedstawimy stosowne rekomendacje. Rzeczywiste pomiary dokonywane będą na określonych urządzeniach czy instalacjach. Są one najlepszym i najbardziej wiarygodnym sposobem oceny aktualnego stanu technicznego badanego obszaru zużycia energii.

Pomiary, które możemy dla Ciebie wykonać, to:

  • termowizja budynków
  • termowizja urządzeń i instalacji
  • endoskopia optyczna
  • natężenie oświetlenia
  • bezinwazyjny pomiar przepływu cieczy
  • analiza składu spalin
  • pomiar szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza

Powierz nam audyt energetyczny, który będzie wstępem do zwiększenia efektywności i zdobycia białych certyfikatów!