Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego

Zapewniamy naszym klientom niezbędne wsparcie zarówno w procesie uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego, jak i w procesie realizacji ulgi.

Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego

Zapewniamy naszym klientom niezbędne wsparcie zarówno w procesie uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego, jak i w procesie realizacji ulgi.

Skontaktuj się w sprawie
uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

Płać mniej za energię dla swojej firmy!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w branży produkcji przemysłowej i spełniasz określone w ustawie OZE kryteria

możesz wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskanie statusu Odbiorcy Przemysłowego. Zyskasz dzięki temu prawo do obniżenia kosztów energii poprzez redukcję obowiązkowego zakupu świadectw pochodzenia energii. Dzięki temu obniżysz łączny koszt energii elektrycznej, w tym opłaty za dystrybucję energii, tj. opłatę OZE i opłatę kogeneracyjną.

Jesteśmy zespołem doświadczonych doradców

Już od 2015 roku udzielamy kompleksowego wsparcia w uzyskaniu i utrzymaniu statusu Odbiorcy Przemysłowego.

Naszym celem jest obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

To rozwiązanie dla Ciebie, jeśli:

– prowadzisz przeważającą działalność w ramach jednego z kodów PKD wymienionych w ustawie OZE;
– spełniasz kryterium energochłonności (współczynnik intensywności zużycia energii powyżej 3%).

Ile to kosztuje?

Cena usługi to ustalony indywidualnie procent od uzyskanych oszczędności z tytułu statusu Odbiorcy Przemysłowego.

Nasze doświadczenie:
  • W chwili rozpoczęcia świadczenia usługi w 2015 r. obsługiwaliśmy 8 klientów; w 2023 r. usługę świadczymy dla 30 klientów, co stanowi ponad 6% Odbiorców Przemysłowych ujętych w wykazie URE.
  • Uzyskaliśmy oszczędności przekraczające 30 mln zł.
  • Żaden z naszych klientów nie utracił statusu Odbiorcy Przemysłowego.