Umowy cPPA i typu PPA

Odkryjemy przed Tobą tajniki skomplikowanych umów.

Umowy cPPA i typu PPA

Odkryjemy przed Tobą tajniki skomplikowanych umów.

Skontaktuj się w sprawie
umów cPPA i typu PPA

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Zmiany regulacyjne na rynku europejskim i krajowym oraz dynamiki cen energii elektrycznej w ofertach sprzedawców spowodowały stworzenie nowego typu umów. Wpływ na to mają również wielkości notowań kontraktów na Rynku Terminowym Towarowym na Towarowej Giełdzie Energii. Coraz częściej umowy sprzedaży energii elektrycznej są zawierane w formule cPPA czy typu PPA.

Czym są umowy PPA i cPPA?

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana bezpośrednio pomiędzy odbiorcami a wytwórcami zielonej energii standardowo na okres długoterminowy. Istnieją także umowy typu PPA w wariancie krótko- (2- lub 3-letnim) i średnioterminowym (5- lub 8-letnim). Nie jest to standardowa umowa, więc analiza możliwości jej zastosowania opiera się na ogólnych zasadach regulujących rynek energetyczny oraz realizację i eksploatację projektów OZE.

Spośród 3 modeli rozwiązań wybierzemy dla Ciebie najlepszy:

  • on-site – bezpośrednio przy instalacji odbiorczej kupującego położona jest instalacja wytwórcy OZE,
  • near-site direct-wire – poprzez dedykowaną linię dystrybucyjną dostarczana jest energia z instalacji OZE położonej w niedalekim sąsiedztwie,
  • off-site – klasyczne rozwiązanie przesyłania energii elektrycznej za pośrednictwem sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej do odbiorcy operatora z instalacji OZE.

Możesz wybrać spośród 3 dostępnych modeli rozliczeń:

  • pay-as-produced odbiorca jest zobowiązany do zapłaty za każdy wolumen wyprodukowany przez instalację i wprowadzony do sieci; rzeczywista produkcja może być mierzona na podstawie urządzeń pomiarowych; jest to najprostsza i najczęściej używana formuła do dokonywania rozliczeń finansowych na podstawie PPA;
  • pay-as-consumed (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem) – wolumen objęty PPA to rzeczywiste zużycie przez odbiorcę mierzone na urządzeniach pomiarowych odbiorcy (stosowane zwykle tylko w fizycznych umowach PPA); ryzyko pewności wolumenu jest po stronie wytwórcy, stąd cena tej opcji jest droższa niż w pay-as-produced;
  • pay-as-contracted (płatność zgodnie z umową) – określona wielkość dostaw energii objętej PPA jest gwarantowana przez wytwórcę zgodnie z ustalonym schematem dostaw; ryzyko wolumenu energii jest po stronie wytwórcy, stąd cena tej opcji jest zwykle wyższa w porównaniu do opcji pay-as-produced;
  • baseloadwytwórca gwarantuje w umowie i jest zobowiązany do dostarczania określonej ilości energii (np. 10 MWh) na każdą godzinę w roku; ryzyko profilowe i wolumenowe spoczywa na wytwórcy (sprzedawcy), a odbiorca (kupujący) ma znacznie większą pewność co do ilości energii elektrycznej i terminu jej odbioru w ramach umowy; z tego powodu cena tej opcji jest wyższa niż w pay-as-produced.

Przedstawimy Ci aktualną sytuację rynkową, korzyści i ryzyka

Dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych bezpośrednio z wytwórcą OZE i dostępne modele zastosowane na rynku obejmujące kontrakty PPA z fizyczną czy wirtualną dostawą. Zgodnie z Twoimi oczekiwaniami dokonamy weryfikacji profilu poboru odbiorcy, wyboru optymalnego wariantu umowy (obejmującej okres, datę rozpoczęcia dostaw, model, założenia cenowe) czy wyboru źródła wytwórczego. Opracujemy też identyfikację ryzyk wraz ze wstępnym określeniem podziału obowiązków w umowie (dwu- lub trójstronnej) oraz przygotowujemy stosowne zapytanie. Po identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych prowadzimy przetarg na wytwórcę OZE i dostawcę umowy PPA oraz negocjacje zapisów umowy.