O nas

Idea, która nam przyświeca, to utrzymanie pozycji lidera w obszarze doradztwa w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na każdym rynku promujemy profesjonalizm. Zwiększamy potencjał oraz wartość firmy, poprzez nadążanie za zmianami w miarę potrzeb naszych Klientów. Efektywnie rozmawiamy o innowacjach: edukujemy, motywujemy, angażujemy.

Misja

Zachowując najwyższy poziom usług oraz wyznaczając standardy na obsługiwanych rynkach, zapewniamy stały rozwój Spółki. Naszą misją jest dbanie o Klientów i Partnerów Biznesowych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze energii elektrycznej i gazu ziemnego. Od 2008 roku systematycznie rozszerzamy kompetencje, bazując na wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu naszych pracowników.

O firmie

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Nasze wsparcie obejmuje zakres merytoryczny, finansowy oraz prawny. Ofertę kierujemy do Klientów Biznesowych oraz Podmiotów z Sektora Finansów Publicznych. Działamy kompleksowo, a współpraca z naszymi Klientami jest długofalowa. Monitorujemy postępy i aktywnie rekomendujemy najbardziej efektywne rozwiązania.

Usługi

Energy Solution Sp. z o.o. oferuje usługi: zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu ziemnego w oparciu o notowania giełdowe, zarządzanie ryzykiem zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej, optymalizacja kosztów energii biernej, uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego i związane z tym ulgi OZE oraz częściowe lub całkowite zwolnienie z akcyzy, opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wykonanie audytu efektywności energetycznej, monitorowanie kosztów i zużycia mediów, organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej lub kompleksową dostawę gazu ziemnego, smart metering, audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetycznego przedsiębiorstw. Firma prowadzi również działalność inwestycyjną w zakresie układów wysokosprawnej kogeneracji.​​​​​​​

Historia

Spółka Energy Solution powstała w 2008 roku, a jej start związany był z uwolnieniem rynku energii elektrycznej w Polsce. Na początku realizowaliśmy usługi związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej oraz optymalizacją kosztów dystrybucji. W 2012 roku nawiązaliśmy współpracę z liderem usług doradczych w Europie – Bergen Energi AS, obecnie wchodzącym w skład Kinect Energy Group. W tym samym czasie rozpoczęliśmy świadczenie usług w zakresie zarządzania zakupem energii elektrycznej w oparciu o notowania giełdowe. Stworzyliśmy system informatyczny do monitorowania kosztów i zużycia mediów. Uwolnienie rynku gazu ziemnego w Polsce, rozszerzyło naszą działalność i umożliwiło wprowadzenie nowych usług doradczych. Równolegle, rozpoczęliśmy projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji we współpracy z Green Investment Sp. z o.o. Od 2016 roku świadczymy także usługi w obszarze audytów efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.