Audyt efektywności energetycznej

Zwiększymy efektywność energetyczną w Twojej firmie.

Audyt efektywności energetycznej

Zwiększymy efektywność energetyczną w Twojej firmie.

Skontaktuj się w sprawie
audytu efektywności energetycznej

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Accounkt Manager

Powierz nam audyt energetyczny i zyskaj spokój!

Przeanalizujemy możliwości poprawy efektywności energetycznej w Twoim przedsiębiorstwie. Wykonamy bilans zużycia mediów energetycznych w stanie obecnym, po czym określimy obszary znaczącego zużycia energii. Na podstawie wniosków z tej analizy dokonamy wyboru określonych działań w danym obszarze, które po wdrożeniu spowodują zwiększenie efektywności energetycznej. Dzięki temu zmniejszysz koszty nośników energetycznych. Analiza obowiązkowo poprzedzona będzie wizją lokalną na miejscu, która polega na pozyskaniu potrzebnych danych o stanie infrastruktury technicznej i określeniu strat energii.

Zbadamy różne obszary zużycia energii, poszukując źródeł strat energii i możliwości ich zagospodarowania, na przykład poprzez odzysk ciepła odpadowego. Sporządzimy raport audytowy, w którym najbardziej istotną informacją jest określenie ilości możliwej do zaoszczędzenia energii oraz jej kosztów. Dodatkowo wykonamy analizę ekonomiczną, która pokazuje, czy dana inwestycja jest rentowna.

Wykonamy specjalistyczne pomiary, które dostarczą wielu danych, na podstawie których przedstawimy rekomendacje.

Pomiary te dostarczą wielu danych, na podstawie których przedstawimy stosowne rekomendacje. Rzeczywiste pomiary dokonywane będą na określonych urządzeniach czy instalacjach. Są one najlepszym i najbardziej wiarygodnym sposobem oceny aktualnego stanu technicznego badanego obszaru zużycia energii.

Pomiary, które możemy dla Ciebie wykonać, to:

  • termowizja budynków
  • termowizja urządzeń i instalacji
  • endoskopia optyczna
  • natężenie oświetlenia
  • bezinwazyjny pomiar przepływu cieczy
  • analiza składu spalin
  • pomiar szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza

Posiadasz instalację chłodniczą? To opcja dla Ciebie!

Do jednych z bardziej energochłonnych procesów zaliczyć można chłodnictwo spożywcze i przemysłowe. Zastosujemy nowoczesne rozwiązania wspierające oszczędność energii elektrycznej. Z nami rocznie oszczędzisz nawet 112 500 kWh rocznie!
Dzięki temu zyskasz szansę na uzyskanie białych certyfikatów. W ten sposób przy okazji bardziej efektywnej pracy instalacji chłodniczej możesz pozyskać jednorazową dotację w wysokości 200 000 zł.

Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz się, ile możesz oszczędzić w Twojej firmie!