Kogeneracja przemysłowa

Kogeneracja przemysłowa, nazywana także współprodukcyjną produkcją energii, to innowacyjny proces wykorzystywania energii, który oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska.

Kogeneracja przemysłowa, nazywana także współprodukcyjną produkcją energii, to innowacyjny proces wykorzystywania energii, który oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska. Kogeneracja jest procesem technologicznym, w którym następuje jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Do produkcji tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji rozdzielonej, co skutkuje za równo bardziej efektywnym wykorzystaniem paliwa jak i zmniejszeniem globalnej emisji CO2 do atmosfery.

KOGENERACJA: WYDAJNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Kogeneracja nazywana także współprodukcyjną energii, to efektywny proces wykorzystywania paliwa, który oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska. Instalacja wytwórcza pozwala na jednoczesne produkowanie energii elektrycznej i cieplnej z jednego źródła, co prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji kosztów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kogeneracji, jej zastosowaniom oraz korzyściom, które przynosi.

CO TO JEST KOGENERACJA?

Kogeneracja to proces, w którym energia jest produkowana równocześnie w formie energii elektrycznej i cieplnej z jednego źródła energii. Głównym źródłem kogeneracji jest zazwyczaj silnik spalinowy lub turbina gazowa. Ciepło wydzielane w procesie produkcji energii elektrycznej jest następnie wykorzystywane do celów cieplnych, takich jak ogrzewanie budynków, produkcja pary wodnej czy chłodzenie. Ta wyjątkowa kombinacja pozwala na maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie i minimalizację strat. Co ważne – kogeneracja może być zasilana wieloma rodzajami paliw – węglem, gazem ziemnym, biometanem, jak i wodorem. Niewątpliwą zaletą kogeneracji jest wysoka sprawność agregatów kogeneracyjnych (do 91%) oraz kompaktowa i modułowa konstrukcja.

ZASTOSOWANIA KOGENERACJI

Kogeneracja znajduje szerokie zastosowanie w różnych sektorach i branżach. Oto kilka przykładów:

1. Przemysł chemiczny i petrochemiczny – W tym sektorze, gdzie duża ilość ciepła jest potrzebna do procesów chemicznych, kogeneracja pozwala na efektywną produkcję energii elektrycznej i dostarczanie ciepła do procesów technologicznych.

2. Przemysł spożywczy – Kogeneracja może być wykorzystywana jako podstawowe źródło wytwórcze energii elektrycznej do produkcji żywności poprzez zasilania maszyn oraz dostarczania ciepła do procesów pasteryzacji i suszenia.

3. Przemysł papierniczy – W branży papierniczej, kogeneracja może zapewnić energię elektryczną potrzebną do napędu maszyn i dostarczać ciepło do suszenia papieru.

4. Ogrzewanie i chłodzenie miejskie – Kogeneracja może dostarczać ciepło do ogrzewania budynków w miastach, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody w lokalnych basenach, jednocześnie produkując energię elektryczną.

5. Przemysł farmaceutyczny – W sektorze farmaceutycznym, gdzie precyzyjna kontrola temperatury jest niezbędna, kogeneracja może zapewnić niezawodne źródło ciepła.

KORZYŚCI KOGENERACJI PRZEMYSŁOWEJ

Kogeneracja przemysłowa przynosi liczne korzyści:

1. Wydajność energetyczna – Dzięki kogeneracji, energia zawarta w paliwie jest maksymalnie wykorzystywana, co prowadzi do oszczędności i zwiększenia efektywności energetycznej.

2. Oszczędność kosztów – Produkcja własnej energii elektrycznej i cieplnej pozwala na obniżenie kosztów zakupu energii z zewnątrz (odbiorca nie ponosi chociażby kosztów zmiennych usług dystrybucji w ramach wytworzonej i zużytej przez siebie energii elektrycznej)

3. Zrównoważony rozwój – Kogeneracja przemysłowa jest bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ zmniejsza emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, co pozwala na uzyskania wsparcia w postaci dotacji czy pożyczki z funduszy krajowych oraz europejskich.

4. Niezawodność dostaw energii – Posiadanie własnego źródła energii zwiększa niezawodność dostaw, podnosi bezpieczeństwo energetyczne i minimalizuje ryzyko przerw w dostawie.

 

DLACZEGO TO WAŻNE:

Kogeneracja to efektywny sposób produkcji energii, który przynosi znaczące korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Zapewnia zaspokojenie potrzeb energetycznych różnych branż, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju oraz podnosząc bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też, coraz więcej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego zaczyna rozważać wdrożenie kogeneracji, aby być bardziej konkurencyjnymi i przyjaznymi dla środowiska.