Usługi
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o efektywności energetycznej. Każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, i małego lub średniego przedsiębiorcy, co cztery lata przeprowadza audyt energetyczny lub zleca jego przeprowadzenie.

Za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorcy, grozi kara do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

Jak dotąd, przeprowadziliśmy kilkadziesiąt audytów energetycznych, zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w ustawie o efektywności energetycznej oraz zgodnie z normą PN-EN 16247.
Każdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje trzy płaszczyzny: obiekty budowlane, procesy technologiczne, transport.