• <p>Zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego (Portfolio Management) oraz Zarządzanie ryzykiem zakupu (Risk Management)</p>

  Zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego (Portfolio Management) oraz Zarządzanie ryzykiem zakupu (Risk Management)

 • <p>Usługa administracyjna - kontrola kosztów oraz zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, ciepło, woda)</p>

  Usługa administracyjna - kontrola kosztów oraz zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, ciepło, woda)

 • <p>Optymalizacja kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej</p>

  Optymalizacja kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej

 • <p>Zielona energia – obliczanie poziomów emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, zakup „zielonej energii” i Gwarancji Pochodzenia (GoO)</p>

  Zielona energia – obliczanie poziomów emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, zakup „zielonej energii” i Gwarancji Pochodzenia (GoO)

 • <p>Analizy rynkowe i raporty</p>

  Analizy rynkowe i raporty

 • <p>Oferta dla instytucji publicznych</p>

  Oferta dla instytucji publicznych

O firmie

Firma powstała w 2008 roku w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek energii elektrycznej w Polsce oraz uwolnienie cen dla sektora biznesowego i publicznego.

Bazując na doświadczeniach rynków europejskich a także obserwując rozwój rynku hurtowego jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy w 2012 roku elastyczne modele zakupu energii elektrycznej oparte na notowaniach Towarowej Giełdy Energii S.A., tzw. kontrakty elastyczne zarówno dla Klientów biznesowych jak i publicznych.

Kluczowe informacje o Energy Solution:

 • Spółka utworzona w 2008 roku
 • Od 2010 r. wyłączny partner Bergen Energi w Polsce – wiodącej firmy doradczej w zakresie zakupów energii i gazu w Europie
 • Zakup energii w elastycznych modelach zakupu (energia elektryczna i gaz ziemny) w oparciu o notowania giełdowe
 • Kontrolujemy koszty i zużycie energii dla ponad 6 tys. lokalizacji naszych Klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Węgrzech
 • Posiadamy unikalny system IT do wsparcia procesów administracyjnych
 • Zarządzamy portfelem zakupów o wielkości 1 000 GWh
 • 100% niezależność od Sprzedawców energii


Ogłoszenie wyniku wyboru Wykonawcy dla Zapytania Ofertowego nr ES/Z-01-29/11/2016

W dniu 28.12.2016r. do warunkowego wykonania zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr ES/Z-01-29/11/2016 został wybrany Oferent Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Opublikowano: 29.12.2016ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 21.12.2016r. do godziny 23:59.

Opublikowano: 13.12.2016Zapytanie ofertowe

Opracowanie platformy sprzętowej do realizacji modelu funkcjonalnego prototypu jednostki centralnej systemu oraz modułów komunikacyjnych dla „Urządzenia pomiarowo-sterującego do zastosowania w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
Składanie ofert w terminie do 14.12.2016r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej na adres e-mail: artur.sarosiek@energysolution.pl lub korespondencyjnie na adres Energy Solution Sp. z o.o. ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Opublikowano: 30.11.2016 

Produkty

Raporty

Klienci

NEUCA

kontakt

(22) 498 99 77

ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa