Usługi
Audyt efektywności energetycznej

W celu uzyskania przez Klienta wsparcia finansowego dla planowanej inwestycji przeprowadzamy audyt efektywności energetycznej. Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii, określające stan techniczny obiektu lub urządzenia oraz przedstawienie wykazu planowanych przedsięwzięć, które posłużą poprawie efektywności energetycznej. Opracowanie zawiera również ocenę opłacalności tych przedsięwzięć i możliwą do uzyskania oszczędność energii.

Aby ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, niezbędne jest złożenie wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki wraz z załącznikiem, którym będzie audyt efektywności energetycznej.

Korzyści wynikające dla Klienta:

  • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii,
  • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego wydanego przez Urząd Regulacji Energetyki w postaci świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty przy wdrożeniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.